Hyundai Tuyên Quang
Hyundai Tuyên Quang

Thông báo lịch nghĩ Lễ 02/09/2021

Hyundai Tuyên Quang trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ 02/09/2021

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Mừng QUỐC KHÁNH 2*9 HYUNDAI TUYÊN QUANG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09 THỜI GIAN NGHỈ LỄ Thứ Năm ngày 02/09 (Trong thời gian nghỉ: Bộ phận bán hàng vẫn làm việc) Thời gian làm việc trở lại: Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 Kinh chúc Quy khách hàng, Quy đái tác kỳ nghỉ nhiều niềm vui HYUNDAI TCMOTOR'

* 𝗡𝗴𝗵𝗶̉ 𝗹𝗲̂̃ 𝟬𝟭 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 (𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟮/𝟬𝟵)

* 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟗 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

(𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̉: 𝐵𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐)

(♥ 𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐓𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐤𝐲̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 ♥

𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈!

0961 09 96 96